2012. július 2., hétfő

Két pogány közt 3

Pápa ostroma 1597.   

A rohamot végül mindenekelőtt  a katonaság éhezése tette halaszthatatlanná,  tovább ugyanis már nem lehetett a katonákat a  táborban együtt tartani. Nádasdy ugyanis nem tudta  beváltani ígéreteit, így a lovasságot  többször voltak kénytelenek kenyér- és  egyéb élelembeszerző „utakra”  kirendelni. Az éhínség pedig egyre növelte a betegek  és az elégedetlenkedők, majd utóbb a zavargók  számát. 

Ezután a törökök helyzete egyre menthetetlenebbé  vált. Jóllehet a tavat árkok  segítségével a császári csapatoknak  részben sikerült az elmúlt napokban lecsapolni és  kiszárítani, többen mégis ismét a mocsárba  süllyedtek. A svábok és az olaszok végül azonban  szintén bejutottak a városba és elfoglalták a  délkeleti rondellát. Erre az életben maradt  törökök fejvesztve vonultak vissza a várba. A  császári zsoldosok ugyan mindent meg­tettek, hogy ezt  megakadályozzák, a védők azonban —  nyilván már korábban is látván szorult  helyzetüket —  időben előkészítették a visszavonulást. A  városban ezért a zsákmányra éhes zsoldosoknak  alig-alig jutott préda. Ami kevés volt azonban, azon igen  összevesztek, majd fegyverrel men­tek egymásra, mígnem  az öldöklést „mezítelen kardokkal”  kapitányaik meg nem fékezték.
Pápa 1597-es ostroma; A metszet közepén Pápa madártávlati képe ostrom közben. Lent és a jobb oldalon az ostromló császári seregek. A jobb alsó sarokban Miksa főherceg lovas alakja. 
Készítés éve: 19. Aug. 1597.

Vár augusztus 20-án történt feladásakor  azonban ezúttal a keresztények, elsősorban a vallonok  és az olaszok szegték meg fogadalmukat. Miután ugyanis az  életben maradt mintegy 400 török fele délután  öt órakor kivonult a szűk várkapun, a vallonok  és olaszok a malom felőli oldalról részben betörtek  a várba, részben pedig megrohanták a hátul  maradókat, majd állati módon felkoncolták és  kifosztották őket. Noha Szemender pasát és mintegy  150 törököt sikerült az öldöklésből  Nádasdy, Zrínyi és Kolonitsch katonáinak kimenteni,  a zsákmányért kezdődött verekedést  és tumultust nem lehetett megfékezni. A fosztogató  katonák még a lekaszabolt törökök hasát is  felvagdalták, miután egyik társuknál aranyat  találtak. A zűrzavar azután gyorsan terjedt a  különböző nemzetiségű katonák  körében, akik utóbb ismét egymásra  emelték fegyverüket.

Az  öldöklés már hosszabb ideje tartott és  már az életben maradt törökök is kivonultak a  város északi kapuján, amikor a fosztogatásnak  óriási robbanás vetett véget. A várkapu  mellett álló lőporraktár felrobbanását  a hadszertár pusztulása, majd csaknem a teljes  várkastély romba dőlése követte. Az  előzőleg a törökök kivonulásának  biztosítására a várba vezényelt Georg  Andreas von Hofkirchen két zászlónyi osztrák  gyalogosa közül mintegy 200-300 lelte a robbanás  következtében halálát. Maga az ezredes is  súlyosan megsebesült, s talán csak Coberus tábori  orvos gondoskodásának köszönhette későbbi  felépülését. Ugyanekkor a fosztogató vallonok  és olaszok, valamint a várba szorult keresztény rabok  közül is igen sokan pusztultak el vagy kerültek a tábori  kórház biztos halált jelentő ágyaiba.

Pápa 1597. évi ostroma

Németeknél tartózkodó „sok  asszonyállatok” és az olaszok mellett a „sok  szép ifjú legények az ő módjok szerint”  azonban a tábor fegyelmét csak még tovább  rontották, a betegségek terjedését pedig  elősegítették. A  vár visszafoglalását követően ugyanakkor azok,  akik a törökök portékáiért folytatott  marakodásból kimaradtak, a környező területeken kerestek maguknak zsákmányt és élelmet. A keresztény  sereg ugyanis ekkor már valóban igen komolyan éhezett. 

Aldobrandini keserűen vetette papírra: „a  bolognaiak ez alkalommal »megléptek«", mi­vel  nem lehet a kiadott rendelethez tartanunk magunkat és tiltani a  táborból való eltávozást, hogy  élelmiszer után nézzenek. Az utolsó betűig  megvalósultak ezen vállalkozásunkkal kapcsolatos  jövendöléseim. Nem tudom, vajon lesz-e a problémáknak  orvoslása. A  nagy lőporrobbanást követő napon ugyanakkor  megkezdődött a romhalmazzá vált vár  épületeinek és a város szétlőtt  palánkjának az újjáépítése.  Miután a magyar rendek 1597. évi  országgyűlésükön azt is vállalták   hogyha a királyi sereg valamely végvárat  visszavesz, a szomszédos vármegyék  ingyenmunkáját rendelik annak erődítéseire,  Vas, Zala és Sopron vármegye robotját —  ha kellett erővel is — tüstént  Pápára kény­szerítették. A cseh sáncmukások szeptember második feléig hasonlóképpen  az erődítéseken dolgoztak.


Az 1598–1599. évi  hadjáratot követően a Maróthy Mihály vezette  német és magyar őrség mellé ezúttal  még hét zászlóaljnyi vallon–francia  katonaságot is rendelt a bécsi hadvezetés, hogy így  oldja meg teleltetésüket. A zsoldosok persze a  végvárban is megszokott életformájukat  folytatták, s mivel fizetésüket csak hiányosan  és igen megkésve tudták biztosítani, gyakran  lázadoztak, vagy ami még hatásosabb volt,  ellátásukat magyar és német katonatársaik,  illetve a környék lakosságának kárára  oldották meg. 1600 májusában azonban elégedetlenségük  olyannyira a tetőfokára hágott, hogy az már  Pápa királyi fennhatóságát  veszélyeztette.

 A  vallon–francia  zsoldosok ugyanis valamikor május 10–11-én  Hans Leonhard von Jell királyi biztost, akit Bécsből  egységeik újjászervezésére rendeltek,  valószínűleg a legkevésbé sem  békés eszközökkel megakadályozták  mustrájuk megtartásában, majd fellázadtak és  átvették a vár irányítását. Miután  Mátyás főherceg többszöri  próbálkozást követően sem tudott megegyezni velük,  Adolf von Schwarzenberg győri főkapitányt rendelte  ellenük. Neki azonban június 24-én váratlan rajtaütéssel  nem sikerült az erődítményt bevennie, így július  12-én kénytelen volt szabályos blokád alá  venni a várost. A  város elfoglalását a lázadók azonban nem  várták meg, augusztus 9-én éjszaka ugyanis  kitörést kíséreltek meg. Mintegy 300-500 zsoldosnak  sikerült ugyan Székesfehérvárra eljutnia ( ők később oszmán szolgálatban harcoltak a ma­gyar  hadszíntéren), többségüket azonban  vagy lekaszabolták, vagy (miként a korabeli metszetek  mutatják) irgalmatlanul húzták karóba vagy  kínoztak a legkülönfélébb  tortúrákkal halálra.


Merian 1629-ben készült pápai vallonlázadás utáni kínzások metszettePápai vallon zsoldosok kivégzése (1600)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése