2012. február 7., kedd

A kápolna belső díszei - falfestmények

A falfestményeket Gebauer Ernő készítette, melyek nem kimondottan "művésziek".  A falfestmények Keresztelő Szent János életéből ábrázolnak jeleneteket. Szent Jánost másképpen Nyakavágó Jánosnak is nevezik a vértanúsága miatt. Augusztus 29-én a lenyakazásának napján több Magyarországgal kapcsolatos (tragikus) történelmi esemény következett be. Ezek közül az egyik a mohácsi csatavesztés. Ebben a csatában a magyar nemzet színe-virágának a fejét vették, ugyan úgy mint névadó elődjének.


A kápolna kupolájának teljes képe.

"Nézzétek, az Isten báránya! Ő veszi el a világ bűneit."

"Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt."

"Nem szabad testvéred feleségével élned"

"Azt akarom, hogy most mindjárt add nekem egy tálon Keresztelő János fejét."


Az alábbi 4 kisebb méretű freskónak témájával kapcsolatban sajnos nem találtam semmilyen forrást. A képek szimbolikus jelentésűek lehetnek, amelyekre sokféle elképzelést rá lehet ültetni. Az általam jelentéstartalommal bíró témák a Jelenések Könyvéből valók: A hétpecsétes könyv pecsétjeinek feltörésekor az apokalipszis lovasai.


 
Az első pecsét feltörése:
Ekkor láttam, hogy a Bárány feltörte a hét pecsét közül az egyiket, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgő hangon szólt: "Gyere elő!"  Erre a szemem előtt egy fehér ló jelent meg. A lovasnak íja volt. Koszorút nyújtottak át neki, s ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson.


A második pecsét feltörése:
Amikor a második pecsétet feltörte, hallottam, hogy a második élőlény szólt: "Gyere elő!" Erre előjött egy vörös ló. Aki rajta ült hatalmat kapott, hogy megbontsa a földön a békét, hadd gyilkolják egymást az emberek. Hosszú kardot adtak neki.


A harmadik pecsét feltörése:
Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szólt: "Gyere elő!" Ekkor fekete lovat láttam, lovasa mérleget tartott a kezében. Úgy hallottam, mintha a négy élőlény közt szózat hallatszott volna: "Egy mérő búza egy tízes, három mérő árpa egy tízes. De az olajat és a bort ne bántsd!"

A negyedik pecsét feltörése:
Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam, hogy a negyedik élőlény szólt: "Gyere elő!" Erre fakó lovat láttam, a Halál ült rajta, nyomában az alvilág. Hatalmat kapott a föld negyedrésze fölött, hogy karddal, éhínséggel, halállal és fenevadakkal pusztítsák az életet.
További két falfestmény található a kápolna jobb, ill. bal oldalán.


 
 Az 1526-os csata szimbolikus ábrázolása.

 
az 1687-es csata szimbolikus ábrázolása.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése