2012. szeptember 8., szombat

Belpolitikai helyzet

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy az uralkodó osztály egyáltalán nem volt vak és világosan látta a török veszélyt, sőt nyugodtan elmondhatjuk, hogy szinte lidércnyomásként nehezedett a lelkére. A veszély felismeréséhez sem különösebb okosság, sem pedig morális emelkedettség nem kellett, hiszen az erőviszonyok aránytalansága, ugyanakkor pedig a szóban forgó tét nagysága teljesen nyilvánvaló volt (...)

Azután azt sem lehet elmondani, hogy a vezetők tétlenek maradtak volna. A magyar külpolitika talán soha nem volt ilyen aktív: követek jönnek-mennek, állandó tanácskozások folynak a külföldi hatalmakkal a török ellen indítandó nagy háborúról. S bármelyik forráshoz nyúlunk is a katonai kérdés elsőrendű fontossága lépten nyomon előbukkan. (...)

II.Lajos /1516-1526/ aranyforint 
Előlap: LVDOVICVS D-G R VNGARIE, Félholdon Madonna koronával, jobb kezében Jézus, alul sas. 
Hátlap: SLADISLAV REX 1517, Szent László szemben áll jobb kezében lándzsa. Verdejel: K-G, Körmöcbánya, kamaragróf: Thurzó György,

...országgyűlési végzéseket nézve, azoknak legalább fele hadi vonatkozású.azonban pénz kellett volna, ami, láthattuk nem volt, és ennek okait megint csak igen történelmietlen dolog lenne az uralkodó osztály "hanyag pénzkezelésében" keresni, mint ezt a történések egyik koronatanúja, Brodarics is állította. Nem arról van szó természetesen, hogy az ország vezetői makulátlan tisztakezűséggel tűntek volna ki; hogy a nemesség buzgott volna az áldozatvállalástól; hogy ne lett volna sikkasztás és korrupció. (...)

Éppen ez a körülmény, hogy egyszerűen nem volt egyértelmű, hatásos recept az ország bajaira, okozta nem kis mértékben az elkeseredett pártharcokat is, és ezek nyomán azt az anarchiát, mely szinte megbénította az államapparátus működését. Mindenki más úton-módon akarta az országot megmenteni. (...)

Mindegyik párt a saját emberit helyezte a hatalomba, amiből más, mint káosz, természetesen nem származhatott. (...)


II.Lajos 1516-1526 dénár
Leírás: Ezüst dénár, 1525 L-V Visegrád, 0.52g 
Előlap: címerpajzs 
Hátlap: Madonna karján Jézus. 

A kor történelmét tanulmányozva, a legfeltűnőbb a király, általában a kormányzat tekintélyhiánya. A köznemesek fenyegetően lépnek fel a főurakkal szemben, de nemegyszer a király sem érzi magát biztonságban tőlük. (...) a pénzhiány miatt a bajokat gyökeresen orvoslórendszabályokat nem lehet hozni, a kormányzat csökkent tekintélye miatt még azokat a törvényeket és kiadott rendeleteket sem hajtják végre lelkiismeretesen, amelyek az ország és a honvédelem ügyét valamennyire is megjavítják. Végre, szinte az utolsó pillanatban, amikor a veszély már ott áll a küszöbön, a nemesség olyan törvényeket javasol, és fogadtat el az országgyűlésen, amelyek a király hatalmát jelentősen megnövelik. Ez az 1526. április 24-én kezdődő országgyűlésen következik be, tehát négy hónappal a mohácsi csata előtt. (...)

II. Lajos bevezette a nova monetát; 
1 márka 4 latos ezüstbõl (250 ezrelék finomságú) 500 darabot vertek. 
A nova moneta nem lett népszerû; rosszabb anyaga miatt kényszerárfolyamon kellett tartani.
 Ezért 1525 nyarán megint a régi pénzláb szerint kezdtek dénárokat veretni. 

forrás: Perjés Géza: Mohács

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése