2013. június 22., szombat

Mohács után: a Fekete Ember

A mohácsi csata után az országban kialakult kaotikus állapotok elősegítették a biztos célkitűzés nélküli elégedetlenkedők összegyűjtését. Černi Iovan, a Fekete Ember szabadságot, az urak és nemesek elnyomása alóli felszabadulást ígér szerbnek, bolgárnak és románnak. Ez a „mozgolódás” csakhamar olyan méret öltött, hogy a nemeseknek az 1514-es parasztháború megismétlődésétől kellett tartaniuk Gosztonyi János püspök nagyon sötét színben írja le a szebeniekhez és a brassóiakhoz intézett levelében a felkelők és “a nagyon aljas rácz” tetteit. “Rettenetes erőszakkal és hallatlan ádázsággal viseltetik ez a keresztény ember más keresztények iránt, sem oltárt sem templomot, kort és nemet sem kímél.”

“...Azután hallottuk, hogy Perényi Péter Gyulán kihirdette a háborút a fekete ember ellen, szabad zsákmányra...... Midőn hadát áttette a Maroson, Szöllős mezővárosnál tábort ütött; nemesek és nem nemesek voltak a vajda úrral.... Úgy mondják, vajon elpusztultak-e annyian Mohácsnál.... Perényi Péter elfutott a lován, de nem tudta, hová fusson, mert azt a földet nem ismerte. Azután egy rác, Jaksith Márk nagyságos úrnak a szolgája igazította el Nagylak felé a révhez…. Nagyságos Jaksith Márk a várból a korláton át megismerte külsejéről, amint Perényi Péter a Maros folyó partján állt. Rögtön megparancsolta szolgáinak, hogy tutajon szállítsák át a Maros folyón. S mikor megérkezett a vajda Márk úrhoz Nagylakra, ott titokban egy héten át pihent. Mert a magyarok rác mágnásai maguk sem tudták elviselni, hogy a fekete ember uralkodjék;…Ezek után Perényi Péter, megcsúfolva és megveretve a rácoktól, hazasietett Füzérvárra. „ (Szerémi György)

(Gosztonyi János püspök levele, DL 36383)

forrás: FB-Maria Rosu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése