2013. március 6., szerda

Török történetírók az 1532-es hadjáratról

Török történetíró

                                                            AZ 1532-ES HADJÁRATRÓL

Közben a venedigi bég fia - ki vezíri minőségben vala a magyar király mellett - a világ menedékhelyéül szolgáló udvarba jővén jelentést tett az ország állapotáról, és mivel tudatta a magyarországi jelesebb bánok közül való Pirin Petri nevű bánnak némely vétkeit, ez elzáratott Bel- girád várában.

Thury József fordításaDzelálzáde Musztafa

AZ 1532-ES HADJÁRATRÓL

Ide jött a Magyarország végvidékén lakó keresztény főurak közül való Pereni Petri nevű bég is, aki mint ősi hitetlen családból való, számtalan várnak és tartománynak ura volt, és méltóságánál fogva reményt táplált a magyar királyság iránt. Ez előbb, a padisah őfelsége Alamán országa ellen indított hadjárata alkalmával egy ellenségének kezébe és fogságába került, s kétségbeesvén életben maradása miatt, hódolattal a kegyes pasa őfelségéhez folyamodott, aki e hódolatát kegyesen fogadva kiszabadította ellensége keze közül, s várait és birtokait visszaajándékozta neki. Azon idő óta színleg őszinte volt a világ menedékhelyéül szolgáló udvar irányában, de valójában egyetértett a hitetlen ellenséggel : sőt a föntebb említett átkozott Ferendussal szövetkezve azt szándékozott tenni, hogy összegyűjti az alája tartozó néhány ezer fegyveres és páncélos hitetlent, s mikor a müszülmán hadsereg behatol a gonosz gyaurok országaiba, váratlanul hátulról megtámadja a győzelmes sereget, és tőle telhető kárt okoz neki. A pasa őfelsége előtt ismeretes volt ugyan a nevezettnek e dolga a maga valóságában, de az átkozott őszintesége látszatában bizakodva megjelent ezen ;i helyen. [...] Ha az említett Pereni Petri dolga könnyen hagyatik, bizonyosan megbánás következett volna belőle. Ennélfogva a pasa őfelsége szépszerével, sátorába vezetvén, összes szolgáival és párthíveivel együtt elfogatta, rabláncra verette és elzáratta, azután a Dirava vizén hajókon Belgirád várába küldte, és őrizet alatt tartotta.
Thury József fordítása

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése