2012. június 28., csütörtök

Két pogány közt 2.

A katonákkal másként bánnak. Levágott fejükért vagy fülükért pénzjutalom járt a vezértől. Akárcsak Mohácsnál vagy más hadjáratok esetében levágott fejekből piramist építenek a vezér sátra elé.
Törökök szekérszám viszik a levágott fejeket. Rézmetszet 1604-ből.
(Országos Széchenyi-Könyvtár. Apponyi-gyüjtemény.)

Utolsó ruhadarabjukat is lehúzzák róluk; három válogatott hős huszártisztet, köztük egy Nógrády Miklós nevűt kivégeznek; a sátor előtt meztelen, fejetlen holttestek, meleg piros vér zöld füvön, feltűrt ingujjú hóhérok véres karddal, akik a közkatonafoglyokat a többi szeme előtt vagdalják össze, vagy torkukat nagy handzsárkéssel átszúrva, őket hanyatt fordítják, a fejet, csorba késükkel formálisan lefűrészelve a testről. A nagyvezír pedig szőnyegsátorában ül, bejáratát arannyal, ezüsttel szőtt függöny fedi el, bent padló, falak, tetőzet csupa virágos perzsaszőnyeg, középütt vörös bársony kerevet, rajta hosszú ezüstköpenyben, keresztbe vetett lábakkal az, akinek nevében e szörnyűségek történnek. Fehér kabátja felett meggyszínű patyolatot hord, s erről legfinomabb cobolyprém omlik le lábaihoz, kezén hatalmas gyémántgyűrű, arca barna; finom, gondozott szakálla fekete, kifejezése méltóságos, de melancholikus, néha cholerikus és gúnyolódó. A fogoly tisztek latin nyelvű hazugságait gúnyosan hallgatja, tolmácsot csak méltóságból tart, mert hiszen nemcsak nyelveket, de matematikát és asztronómiát is tanult.
Keresztény foglyok a töröknél földmíves munkán. Fametszet 1545-ből.
(Országos Széchenyi-Könyvtár, Apponyi-gyüjtemény.)

Végül a tiszteknek megkegyelmez, nem fejezteti le őket, s a láncos menet most visszamegy embermagasságú fejpiramisok, másutt emberi fülek tömege között, melyekért a beszállító török pénzjutalmat kapott.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése