2012. november 24., szombat

A bátai tanácskozás

A következő tanácskozás augusztus 16-án folyt le Bátán. A tanácskozásra a király felrendelte a Krassónál tartózkodó Tomorit is. Ez alkalommal két igen fontos döntés született: a király Tomorit és Szapolyai Györgyöt nevezte ki fővezérré azzal, hogy amennyiben Szapolyai János és Frangepán Kristóf megérkeznek, ők veszik át a hadak vezetését; ugyanakkor végleges érvénnyel elhatározták, hogy a csatát Mohácsnál vívják meg. Ezt részben abból tudjuk, hogy Brodarics szerint a tanácskozás után a "vezérek azonnal elindultak, hogy Mohács városa mellett táborhelyet jelöljenek ki", amit azzal kell kiegészítenünk, hogy valószínűleg nem erről, vagy nemcsak erről volt szó, hanem a csatatér és környékének beható szemrevételezéséről. A tábor kijelölése ugyanis nem a fővezér dolga volt, hanem a "tábormesteré", s nehezen hihető, hogy az adott körülmények között a fővezérek a sátrak helyének, a tábor utcáinak, az itatóhelyeknek kijelölésével és más aprólékos dolgokkal bíbelődjenek. 

De török források alapján is tudjuk, hogy Bátán döntöttek amellett, hogy a csatát Mohácsnál vívják meg. Szulejmán írnoka ezt jegyezte fel ugyanis augusztus 19-én: 
"Budáról egy pribék jött ide (Eszékre) és ezt hozta hírül: Amint a Dráván átkeltek, az ötödik állomáson találkozni fogtok a gonosz királlyal" 

Nos, a mohácsi csatatér valóban 5 menetre van a Drávától, és a török tényleg az átkelést követő ötödik napon ért oda.

Perjés Géza: Mohács

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése