2013. március 12., kedd

A romlás kezdete

Hátra volt még a többi trónjelölt elintézése, akik most fegyverhez nyúltak. János Albert Pestig nyomult, de nem ütközött meg bátyjával, hanem visszavonult Kassára. Miksa király landsknechtjeivel elözönlötte a Zápolyaitól kiürített Ausztriát, – a magukra hagyott magyar őrségek Karinthia, Stájerország váraiból Friesachba vonultak, s ott szabad elvonulást kaptak, – Miksa elfoglalta a nyugati várakat, Veszprémet, Székesfejérvárt, melynek rác lovas őrsége Budára futott, de zsoldosait nem tudván tovább fizetni, kénytelen volt az országból kitakarodni. 

 Bakócz Tamás

Ulászló békebiztosai, élükön Bakócz Tamás és Báthory István, az 1491. évi pozsonyi szerződésben mégis elismerték Ulászló fiörököse híján a Habsburg-ház örökösödési jogát és visszabocsátották Mátyás minden ausztriai hódítását. Mátyás zsoldosseregét a mozgékony Filipec nagynehezen összegyűjtött 100.000 forinttal már Ulászló szolgálatába fogadta, Sziléziából Morvába vonultatta, s onnan János Albert és Miksa kiverésére Magyarországba. Ilymódon vesztek el, a feketesereg távoztával, a cseh tartományok, melyeket ugyan későbbi magyar országgyűlések határozatai még magyar területnek tartanak és zálogösszegük hováfordításáról rendelkeznek, de a valóságban Szilézia, Lausitz és Morvaország kardcsapás nélkül hullottak vissza a csehek birtokába, s értük ezek soha zálogösszeget nem fizettek. 

Mátyás serege a „fekete” Haugwitz vezetése alatt engedelmesen menetelt, amint Ulászló kormánya parancsolta: János Albertet kiverte Kassáról, Miksától visszafoglalta a Dunántúlt, betört Ausztriába, újra kiverte a másodszor betörő János Albertet és rosszul fizetve, éhezve, de nem méltatlanul alapítója nagy emlékéhez, a török ellen indult. Itt az alsó részek főkapitánya, Kinizsi Pál alá osztották be, miután azonban Ulászló uralma alatt a rendek nem fizették a sereg fenntartására szánt egyforintos adót, a katonák prédálásból éltek és különben puszta létük is veszélyt jelentett a főurakra. A török határon, a Valkó vármegyei Halászfalva mellett Kinizsi Pál 1492 végén kétnapi véres harcban megsemmisítette őket, a 8000 főnyi seregből Haugwitz vezetésével alig 2000 ért el az osztrák-morva határra, ahol a fosztogató lovasokat Miksa irtatta ki. 

 II. Ulászló

A Hunyadi-hatalom megszüntetése, Ausztria és a cseh tartományok elveszte, a török ellen annyira szükséges állandó sereg tönkretétele néhány nagyúr aktív bűne volt, legsúlyosabban Zápolyai István, Kinizsi Pál és Filipec püspök vétkeztek jótevőjük ellen, ez utóbbi talán e bűneit jóváteendő vonult kolostorba, s adta át Ulászló mellett a hatalmat Bakócz Tamásnak, az új kancellárnak.

 Kinizsi Pál

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése