Akik ott voltak

Ezen az oldalon  szeretném név szerint is összegyűjteni azokat, kik Mohács mezején szembe álltak a török sereggel. Természetesen lehetetlen minden nevet ide felróni, de kinek neve ilyen, vagy olyan oknál fogva fennmaradt az utókorra, annak ennyi tisztesség megjár. 

(a segítő hozzászólásokat, javításokat, korrekciókat, stb. forrással megjelölt neveket szívesen veszem, tisztelettel köszönöm)Magyarhonból

II. Lajos - Magyarország királya
Drágffi János - országbíró, az ország lobogójának tartója
1.000 lovasból álló vértes csapat
Ország Ferenc - főkamarás
Korláthkövi Péter - főajtónálló
Trepka András - főajtónálló
Horváth Simon - főpincemester
Tarczay Miklós -  királyi kamarások csapatának vezére
Gondossi Illés - a király főszakácsmestere


Tomori Pál - kalocsai érsek
Szalkai László - esztergomi érsek
Brodarics István - Kancellár
Szapolyai György -More Fülöp - pécsi püspök
Várdai Pál - egri püspök
Perényi Ferenc - váradi püspök
Pekry Balázs - győri püspök
Csaholy Ferenc - csanádi püspök
Palinai György - boszniai püspök

Nagy Máté - a király káplánja
Gyöngyösi Tamás - a király káplánja


Széchi Tamás - főúr
Perényi Gábor - főúr
Sárkány Ambrus - főúr
Palóczi Antal - főúr
Csejthényi Mátyás - főúr
gr. Frangepán Mátyás - főúr
Bánffi Zsigmond - főúr
Bánffi Lőrinc - főúr
Hampó Ferenc - főúr
Batthyány János - főúr
Ernst Ferenc - főúr
Paksi János - főúr

Balassi Ferenc - nemes, előkelő
Tharcay Miklós - nemes, előkelő
Pekry János - nemes, előkelő
Allaghi Gáspár - nemes, előkelő
Majthényi János - nemes, előkelő
Szirmai Dénes - nemes, előkelő
Orlovcsics György - nemes, előkelő
Pekri Miklós - nemes, előkelő
Pekri János - nemes, előkelő
Istvánffi János - nemes, előkelő
Várday Imre - nemes, előkelő
Podmaniczky Mihály - nemes, előkelő
Pogány Zsigmond - nemes, előkelő
Tornallyai János - nemes, előkelő
Kálnay János - nemes, előkelő
Kálnay István - nemes, előkelő
Forgách Miklós - nemes, előkelő

Zay Ferenc - királyi ifjak csapatának tagja

Erdődi -
Erdődi - 
Aczél István -
Szerecsen János - 2.000 íjász vezetője ("zsoldba fogadott jeles lövész")


More László - 
Szerámi György -

György - szepesi gróf, (300 lovas, 1.200 gyalogos)
(Verbőczy István) 6.000 lovasa
Korlátkői Péter -


Czetrics - király szolgálatára rendelve a csatában
Majláth - király szolgálatára rendelve a csatában
Horváth Gáspár - király szolgálatára rendelve a csatában
Ráskay Gáspár - király védelmére, harcból való eltávolítása rendelve
Aczél - király védelmére, harcból való eltávolítása rendelve
Kállay János - király védelmére, harcból való eltávolítása rendelve
Török Bálint - király védelmére, harcból való eltávolítása rendelve


Palóczi Antal - szakaszvezér a csatában
Homonnai Drugeth Ferenc - szakaszvezér a csatában
Perényi Gábor - szakaszvezér a csatában
Széchi Tamás - szakaszvezér a csatában
Báthori András - szakaszvezér a csatában
Czibak Imre - szakaszvezér a csatában

Hadegg János - a magyar tüzérség parancsnoka (80 ágyú) 


Horvátországból

Erdődy Simon - zágrábi püspök
Erdődy Péter -
700 jól felszerelt vértes lovas
Radics Bosits - a dunai hajóhad vezére

Bakits Pál - rác vezér
Radics Bosicz - rác vezér

Pozsony környéke

Aczél István -
Bornemissza János - a pozsonyi várgróf kapitánya
300 lovaskatona

Csehországból

Schlik István -

Lengyelföldről
Szlavóniából

Batthyány Ferenc - bán

Tahy János - vránai perjel
Bánffi János -
Pogány Simon -
3.000 szlavón  lovas
1.000 szalvón gyalogos

Pápai csapatok

Ciprusi Hannibál (1.300 morva)
Gnojinski Lénárd (1.500 lengyel)

Idegen urak

gr. Schlick István
Kolowrati Bustahradsky János
Gutsteini Burián Kristóf
Kutnowi Kutnauer Henrik
Kiszersky Jakab - alkamarás
Urzesowich Jakab
Urzesowich János
Henrik, dohnai várgróf8 megjegyzés:

 1. Monoszlói Csupor András-nemes (Réka vár ura)

  VálaszTörlés
 2. A felsorolásban nem szerepelnek a lengyelek, pedig Mohácson még emlékművük is van, azon a felirat:
  "1526. augusztus 29-én, a mohácsi csatában Gnoinski Livhard kapitány vezérlete alatt részt vett és hősi halált halt vitézek emlékére. "

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Gnoinski Livhard kapitány választotta ki a kétségbeesett Tomorinak a csata helyét.

   Törlés
 3. A Gnoinski általi helykiválasztás milyen forrásban szerepel?

  VálaszTörlés
 4. Én úgy tudom, ő szekértábor építését javasolta, amely tervet a haditanács el is fogadott, de időhiány miatt ezt mégsem valósították meg.

  VálaszTörlés
 5. Pálóczi Antal zempléni főispán-hősi halott- udvari papja, Sztárai Mihály reformátor, evangélikus lelkész urával együtt részt vett a csatában. A század közepére Baranyában és Szlavóniában 120 protestáns egyházat alapított. Nem tudok róla, hogy írásos emléket hagyott volna hátra, mint az ütközet résztvevője. Hegyi Ákos 2017 aug.29

  VálaszTörlés
 6. Szépen összetartott akkor is Európa!Csak egyszer kellett volna összehivni egy 200000-es keresztény sereget,és lemenni Isztambulba,és porig égetni mindent!De hát mint tudjuk minket szépen hagytak elveszni!😔

  VálaszTörlés
 7. Ecsedi Báthori István, az ország nádora (a "sánta"). Szolgája, Kecskés Pál pihent lován menekült el a csatatérről. Szontagh Pál

  VálaszTörlés