Pécsi diákok a csatában

Pécsi diákok a mohácsi csatában


Nagynyárád község délkeleti határrészében van a Fekete-kapu (német nevén: Schwarzes Thor), amely korábban puszta volt gazdasági épületekkel. Ma szántó terület. A szájhagyomány szerint itt háromszáz pécsi diák hősként, önfeláldozóan vett részt a mohácsi csatában.


Az újabb kutatások némileg más adatokat tártak fel. Tihanyi János szerint: „A törökök a várost csak augusztus 30-án, a csatát követő napon gyújtották fel, és e napon esett el az utolsó magyar utóvéd egy ifjú csapata – az újabb megállapítások szerint – 600 pécsi egyetemi hallgató és tanáraik a Kálvária-dombon” (Mohács területén).


Az 1865-ből való néphagyomány alapján még egy harmadik lehetőséggel is számolni lehet. Eszerint a (Vaskapu nevű helyen)
„itt állott 1526-ban 300 pétsi diák őrt a török ellen, fekszik (a hely) egy hegyszoros és erdő között”.


Ördögszántotta hegy-Baranyai Népmondagyűjtemény, Alexandra, Pécs, 2002.

"A gyászos emlékű ütközetben elesett 7 főpap, 28 világi zászlós úr, 200 pécsi diák, 500 főbb nemes és mintegy 22.000 vitéz között szerepel Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar haderők vezére, ferencrendi szerzetes, és vele együtt sokan Szent Ferenc fiai közül."

P. Unyi Bernárdin O.F.M: A mohácsi ferencesek története (gyöngyös, 1943) 

Tihanyi János, Mohács Belvárosi Rk. Plébánia kiváló, kutató, helytörténet író apátplébánosa, forrásmunkára nem hivatkozva, azt állítja, hogy e helyen, (most kálvária domb) ahol  a Csatatéri Kápolna áll, az első mohácsi csata után való napon, augusztus 30-án esett el 600 pécsi egyetemi hallgató és tanárai, mint utóvédek. Ekkor szűnt meg a híres pécsi középkori egyetem, melyet még Nagy Lajos királyunk alapított 1367-ben.

Kiss Béla helyi, mohácsi csata kutató munkája nyománNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése